فرمول رنگ کالیفرنیایی

فرمول رنگ کالیفرنیایی

0

رنگساژ : زمینه
رنگ : ۶٫۹
مقدار : نصف تیوپ
رنگ : ۶٫۲
مقدار : یک چهارم تیوپ

پایه : ۷
اکسیدان : ۹ %
رنگساژ : لایت
رنگ : ۸٫۶۳
مقدار : یک چهارم تیوپ
پایه : ۷
اکسیدان : ۹ %

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.