مرور برچسب

کوچک نشان دادن بینی

کوچک نشان دادن بینی

با کرم پودر بینی تان را کوچک کنید! کرم پودر یکی از اصلی ترین مواد آرایشی است که شاید بدون آن آرایش چندان معنایی نداشته باشد. یک زیرسازی خوب می تواند شما را بسیار زیباتر کند و یک زیرسازی نامناسب نه تنها صورت را مصنوعی جلوه می دهد بلکه رنگ…