مرور برچسب

رنگ موهای پر طرفدار

چند رنگ موی پر طرفدار

قهوه ای سرد : دودی شماره شش و زیتونی شماره شش با (اگر تیره میخواهید اکسیدان شش درصد و اگر روشن اکسیدان نه درصد و می توانید همین رنگها را یک شماره بالاتر انتخاب کنبد تا قهوه ای روشن شود)زمینه مو طبیعی قهوه ای موکا : شکلاتی شماره سه و اکسیدان…