مرور برچسب

رنگ موهای پرطرفدار

۱۰ رنگ موی پر طرفدار

ترکیب رنگ موهای پر طرفدار: رنگ کرم دودی: ترکیب C8 و ۰ و ۱۰ با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره رنگ کرم چرک: ترکیب ۱۶ و ۹ مارک ویلا با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره رنگ کرم نخودی: ترکیب ۱۳ و ۱۰ ویلا با اکسیدان ۶ یا NB با اکسیدان ۶