بهترین راه درمان آثار جوش

بهترین راه حل برای درمان لکه های جوش آن است که از همان ابتدا که جوش به وجود می آید از دستکاری آن بپرهیزید زیرا که این کار موجب ایجاد لکه های پوستی می شود.نوع لکه هایی که ایجاد می شود گوناگون است و با توجه به آن شیوه های درمان آن نیز متفاوت ست.