۶ اخطار در پاها که باید به آنها توجه کنید

به اخطار پاهایتان در مورد سلامتی توجه کنید. خارش پا؟ رایج‌ترین مقصر خارش و پوسته پوسته شدن در پاها عفونت‌های قارچی است. این عفونت‌ها در محیط‌های مرطوب رشد می‌کنند، معمولا در بین انگشتان پا شروع می‌شود و اغلب در افرادی…