آموزش ساخت جعبه مداد از بطری آب !

ایده ساخت جعبه مداد با بطری آباین هنرمند خارجی با استفاده از یک بطری آب جعبه مداد ساخته است . او آموزش این کلیپ را با مخاطبینش به اشتراک گذاشته است. در اینجا با هم این کلیپ دیدنی و پربازدید را ببینیم. دانلود