روشهای مراقبت از ناخنها

داشتن ناخنهای زیبا , منظم و یکدست نقش به سزایی در ایجاد اعتماد به نفس در تعاملات اجتماعی دارد اما با وجود مواد شیمیایی که همواره دستها به ناچار بارها و بارها در روز با آنها ارتباط برقرار می کنن, حفظ زیبایی و طراوت ناخن ها دشوار است. در این مطلب ما چندین روش مراقبت از ناخن ها را برایتان به اختصار آورده ایم....